Засідання Вченої ради 28 грудня 2016 року

1. Про затвердження звітів секторів і лабораторій Інституту про стан наукових досліджень у 2016 році
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

2. Про затвердження Звіту НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України про стан наукових досліджень у 2016 році
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

3. Про затвердження робочих планів секторів і лабораторій Інституту за темами наукових досліджень, що фінансуватимуться з коштів державного бюджету у 2017 році
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про затвердження анотованих звітів за 2016 рік та технічних завдань науково-дослідних робіт на 2017 рік секторів і лабораторій НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Про затвердження заключних звітів за темами, дослідження яких закінчується у IV кварталі 2016 року
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Про затвердження переліку тем, які фінансуватимуться з коштів Державного бюджету з 2017 року
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

7. Про затвердження Зведеного календарного плану роботи у 2017 році
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

8. Затвердження плану роботи Вченої ради Інституту на І півріччя 2017 року
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

9.  Про затвердження тем дисертаційного дослідження
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

10. Про рекомендацію до депонування наукових праць співробітників Інституту
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

11. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси