Засідання Вченої ради 27 травня 2015 року

1. Наукова доповідь за темою «Розголошення професійних таємниць як сучасна загроза інформаційній безпеці: криміналістичні проблеми»
Доповідач – аспірантка НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Резнікова Г.І.

2. Інформація про роботу лабораторії дослідження правових проблем запобігання та протидії корупції НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник – керівник наукових робіт лабораторії дослідження правових проблем запобігання та протидії корупції НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Настюк В.Я.

3. Про результати складання іспитів аспірантами та здобувачами НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Затвердження Тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного бюджету, на 2016 рік НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

5. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси