Засідання Вченої ради 21 вересня 2016 року

1. Наукова доповідь за темою дослідження «Джерела кримінально-виконавчого права та їх роль у реформуванні Державної кримінально-виконавчої служби України»
Доповідач – старший науковий співробітник сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства  НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Автухов К.А.

2. Інформація про роботу лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.
Доповідач – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Шепітько В.Ю.

3. Про затвердження нового складу редакційної колегії збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

4. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту.                                       
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Про затвердження Доповідної записки до проекту Закону України, підготовленої співробітниками Інституту.
Доповідач – головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Демидова Л.М.

6. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси