Засідання Вченої ради 25 травня 2016 року

1. Наукова доповідь за темою «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України»
Доповідач – провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістки та судоустрою НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співроб. Глинська Н.В.

2. Інформація про роботу сектора проблем криміналістичного дослідження організованої злочинності та корупції НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник сектора проблем криміналістичного дослідження організованої злочинності та корупції НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Журавель В.А.

3. Про результати складання іспитів аспірантами очної та заочної форм навчання НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. спів роб. Батиргареєва В.С.

4. Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного бюджету на 2017 рік НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співроб. Батиргареєва В.С.

5. Про затвердження «Стратегії розвитку Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки»
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співроб. Батиргареєва В.С.

6. Про затвердження тем дисертаційного дослідження
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співроб. Батиргареєва В.С.

7. Про затвердження білетів для складання кандидатського заліку з навчальної дисципліни «Основи науково-дослідної діяльності»
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співроб. Батиргареєва В.С.

8. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту                                       
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

9. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси