Засідання Вченої ради 24 лютого 2016 року

1. Наукова доповідь за темою «Зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність та шляхи його впровадження в Україні»
Доповідач – завідувач відділом кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Колодяжний М.Г.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., доц. Головкін Б.М.

3. Про затвердження індивідуального плану роботи докторанта НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Шепітька М.В.
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України першого року навчання.
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси