Засідання Вченої ради 23 вересня 2015 року

1. Наукова доповідь за темою «Приватні в’язниці в процесі реформування Державної кримінально-виконавчої служби України»
Доповідач – провідний науковий співробітник сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., с.н.с. Яковець І.С.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник – керівник наукових робіт сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Овчаренко О.М.

3. Про стан та підготовку до міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності», що відбудеться 8-9 жовтня 2015 року
Доповідач – головний науковий співробітник – керівник наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., доц. Демидова Л.М.

4. Про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених Шепітька М.В. – к.ю.н., старшого наукового співробітника сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.
Доповідач – старший науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Шепітько М.В.

5. Про атестацію роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України: Скоромного Д.А., Кущева О.О., Наваляної Я.Т., Ведернікової Г.О., Резникової О.І., Резникової Г.І., Калініної А.В., Дзюби А.Ю. за підсумками другого півріччя першого, другого та третього років навчання
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

6. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси