Засідання Вченої ради 23 грудня 2015 року

1. Про затвердження звітів секторів і лабораторій Інституту про стан наукових досліджень у 2015 році
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

2. Про затвердження Звіту НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України про стан наукових досліджень у 2015 році
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

3. Про затвердження Анотованих звітів за 2015 рік та Технічних завдань науково-дослідних робіт на 2016 рік секторів і лабораторій НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про затвердження робочих планів секторів і лабораторій Інституту за темами наукових досліджень, що фінансуватимуться з коштів державного бюджету у 2016 році
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Про затвердження Зведеного календарного плану науково-дослідних робіт НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України у І-ІV кв. 2016 р. за темами наукових досліджень, що фінансуватимуться з коштів Державного бюджету України у 2016 році
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Про затвердження переліку тем, які фінансуватимуться з коштів Державного бюджету з 2016 р.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

7. Про затвердження плану роботи Вченої ради на І півріччя 2016 року
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

8. Про результати складання іспитів та проходження співбесід кандидатів у аспіранти НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України та про призначення наукових керівників
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

9. Укладення угод з аспірантами очної та заочної форм навчання НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України першого року навчання
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

10. Про затвердження тем кандидатських дисертацій та індивідуальних планів роботи аспірантів очної та заочної форм навчання НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

11. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси