Засідання Вченої ради 22 лютого 2017 року

1. Наукова доповідь  «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: до постановки проблеми»
Доповідач – завідувач відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Колодяжний М.Г.

2. Інформація про роботу сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Демидова Л.М.

3. Про затвердження додаткових програм аспірантам Інституту
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси