Засідання Вченої ради 21 жовтня 2015 року

1. Наукова доповідь за темою «Вітчизняний досвід люстрації: проблемні аспекти правозастосування»
Доповідач – головний науковий співробітник – керівник наукових робіт сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Овчаренко О.М.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – старший науковий співробітник сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Автухов К.А.

3. Про результати складання іспитів та проходження співбесід кандидатів у аспіранти очної та заочної форм навчання НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України та про призначення наукових керівників
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Укладення угод з аспірантами очної та заочної форм навчання НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України першого року навчання
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

5. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Про представлення до вченого звання старшого наукового співробітника Шепітька М.В. – к.ю.н., старшого наукового співробітника сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН  України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

7. Різне.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси