Засідання Вченої ради 18 листопада 2015 року

1. Наукова доповідь за темою «Система корупційних діянь в Україні»
Доповідач – науковий співробітник лабораторії дослідження правових проблем запобігання та протидії корупції НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Крайник Г.С.

2. Інформація про роботу лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник – керівник наукових робіт лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Шепітько В.Ю.

3. Про затвердження тем кандидатських дисертацій та індивідуальних планів роботи аспірантів очної та заочної форм першого року навчання НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про затвердження Пояснювальних записок до проектів Законів України, підготовлених співробітниками Інституту
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

5. Про внесення змін до редакційної колегії збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю»
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

6. Про затвердження Програм для підготовки до кандидатських іспитів за спеціальностями 12.00.08 та 12.00.09
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

7. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси