Засідання Вченої ради 23 листопада 2016 року

1. Наукова доповідь за темою «Спосіб вчинення злочину проти правосуддя як системоутворююча ознака»
Доповідач – старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Шепітько М.В.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Головкін Б.М.

3. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту  
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

4. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси