4 грудня 2015 року  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01, відбувся захист дисертацій.


Дисертація

ОЛІЙНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Відгук офіційного опонентаКостенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, завідувач відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою, академік Національної академії правових наук України

Відгук офіційного опонентаВасилевич Віталій Вацлавович, кандидат юридичних наук,  професор,  Національна академія внутрішніх справ, учений секретар Вченої ради

Відгук офіційного опонента (додатковий) Тимошенко Володимир Андрійович, доктор юридичних наук, професор кафедри правового забезпечення Національного університету оброни України імені Івана Черняховського

Автореферат

 


Дисертація

НЕВІДОМА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Відгук офіційного опонентаГуторова Наталя Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Полтавського інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відгук офіційного опонентаЛихова Софія Яківна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Національного авіаційного університету України

Автореферат

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси