Засідання Вченої ради 27 січня 2016 року

1. Наукова доповідь за темою «Деякі аспекти проблеми соціальної обумовленості охоронних кримінально-правових норм»
Доповідач – провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Пащенко О.О.

2. Про затвердження підсумкових звітів за проектами: «Комплексне дослідження шляхів реалізації заходів державної політики у сфері профілактики правопорушень в Україні (на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року)»; «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання і протидії корупції в Україні»
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

3. Про затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України у 2015 році.
Доповідач – вчений секретар НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Нетеса Н.В.

4.Укладення угоди з докторантом НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Шепітьком М.В.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

5. Про затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України першого року навчання.
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

6. Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України першого року навчання.
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

7. Про затвердження додаткової програми здобувача НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

8. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси