Керівництво
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Борисов Вячеслав Іванович – директор Інституту.

Народився 7 лютого 1943 р. у м. Волжську Марійської АРСР (Російська Федерація). В 1970 р. закінчив Харківський юридичний інститут (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 1970 – 1973 рр. навчався в аспірантурі цього інституту, а з 1973 р. по 1995 р. працював у ньому асистентом, старшим викладачем, доцентом, старшим науковим співробітником, професором кафедри кримінального права. З 1983 р. по 1985 р. – викладач кримінального права та кримінології Аденського університету (Йемен). З 1995 р. – начальник управління планування та координації наукових досліджень Національної академії правових наук України. З 1995 р. по 2005 р. – директор Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України. З 2005 р. по 2008 р. – професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 2008 р. по теперішній час – директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, а також професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за сумісництвом.

У 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінальна відповідальність за порушення правил при проведенні будівельних робіт» (спеціальність 12.00.08), у 1993 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Основні проблеми охорони безпеки виробництва в кримінальному законодавстві України» (спеціальність 12.00.08). У 1995 р. присвоєно вчене звання професора.

Фахівець у галузі кримінального права, кримінології, міжнародного кримінального права. Автор понад 300 наукових праць (монографії, підручники, навчальні посібники, науково-практичні коментарі).

З 1993 р. – дійсний член Академії інженерних наук України. З 1996 р. – член-кореспондент НАПрН України, член Координаційного бюро з проблем кримінального права відділення кримінально-правових наук НАПрН України; з 2004 р. – академік НАПрН України, член Президії НАПрН України. З 2005 р. – вчений секретар, а з 2011 р. – академік-секретар відділення кримінально-правових наук НАПрН України. З 2000 р. – член Правління Кримінологічної асоціації України. З 2001 р – член Європейського об’єднання кримінологів. З 2002 р. – член Ради Харківської обласної організації Союзу юристів України. З 2011 р. – член Президії та заступник Голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права».

Заслужений юрист України (1998), нагороджений орденами “За заслуги” ІІІ ступеня (2003), ІІ ступеня (2013), медаллю «Ветеран труда» (1992), медаллю «20 років незалежності України» (2012, Міжнародна Академія рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна», ювілейною медаллю «Верховний Суд України – 90 років» (2013). Тричі лауреат Премії імені Ярослава Мудрого за видатні заслуги в законотворчій (2001), освітньо-видавничій діяльності (2002) та за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2011), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006), стипендіат іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації імені В.П. Маслова (2007), лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу Спілки юристів України за номінацією “Юрист – науковий співробітник” (2003), “Відмінник освіти України” (2003), має почесне звання Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2013).


Батиргареєва Владислава Станіславівназаступник директора з наукової роботи.

Народилася у 1972 р. у Харкові. В 1996 р. з відзнакою закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1996 р. по 2001 р. – здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права цього університету.

З червня 1997 р. працює в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України: молодшим науковим  співробітником, науковим співробітником, а з травня 2002 р. по 2012 р. – вченим секретарем, на цей час займає посаду - заступник директора з наукової роботи.

У 2002 р. захистила  кандидатську дисертацію за темою “Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло” (спеціальність 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Старший науковий співробітник (2009).

Фахівець у галузі кримінології. Має понад 80 опублікованих наукових праць, з них дві монографії без співавторів і п'ять монографій та науково-практичних посібників у співавторстві.

З 2003 по 2005 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих  вчених.

У 2011р. захистила докторську дисертацію за темою "Кримінологічні засади запобігання рецидивної злочинності в Україні".


Нетеса Наталія Володимирівна – вчений секретар.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію  за темою «Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Фахівець у галузі кримінального права. Автор понад 20 наукових праць.


Шрамко Сабріє Сейтжеліївна – т.в.о. вченого секретаря.

Є автором понад 30 наукових праць, у тому числі колективної монографії.

Сфера наукових інтересів охоплює питання запобігання злочинності та запобіжних стратегій, а також участі громадськості у запобіганні злочинності.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси